postheadericon Цеолит

 << / раздел прайсы // раздел текущих акций/>>    

Цеоліт – це пористий природний мінерал сорбент вулканогенноосадочного походження. У перекладі з грецького це «киплячий камінь».
     Цеоліт є мікропористою кристалічною «губкою», об'ємом пір, в якій складає до 50% об'єму каркаса цеоліту. Його склад на 70% складається з кліноптилоліта, діаметр вхідних вікон якого в порожнині рівний 0,4 нм.
Встановлена здатність цеоліту адсорбувати і видаляти NH4+ із стічних вод і водоймищ, витягувати іони Cu, Pb, Zn, Cd, Ba, Co, Ag і інших металів з промислових стічних вод.    
Природний цеоліт – відносно новий клас мінеральної сировини, використовуваної в технологічних процесах очищення і доочистки стічних вод від шкідливих мікроорганізмів, в т.ч. кишкових вірусів, які знижуються в 5000 разів!
Розвинена питома поверхня, хороші адгезійні, адсорбційні а також іонообмінні та інші корисні властивості цеоліту дають можливість ефективно витягувати з їх допомогою з рідини, що очи
щається, зважені, колоїдні і розчинені забруднюючі речовини органічного і неорганічного походження, зокрема іони амонія (біогенні речовини), важкі метали і радіонукліди.     Висока механічна міцність природного мінералу дозволяє виключити операцію гранулювання адсорбенту.
Швидкість фільтрування коливається в межах 6-12 м/ч, що відповідає максимальним значенням швидкостей потоку в сучасних швидких фільтрах. Завантаження фільтрів цеолітом замість кварцевого піску покр
ащує якість фільтрації на 30% при одночасному  збільшенні швидкості і тривалості фільтрації на 20-50%.     По висновку Київського НДІ загальної і комунальної гігієни ім. А.Н. Марзеєва стічні води, що пройшли доочистку за даною технологією, можуть бути використані в закритих системах технічного водопостачання, а також скидатися у водоймища I і II категорії водокористування. Розроблені технології упроваджені в проекти доочистки стічних міст України.    
Цеоліт – це дешевий, ефективний фільтруючий матеріал, який з легкістю регенерується, що дозволяє використовувати його практично вічно. На жаль, масштаби використання цеоліту в цій сфері все ще невиправдано малі.     Впродовж більше п'яти років роботи очисні споруди з цеолітовим завантаженням (клиноптилолит) давали стабільне зниження в освітленій воді змісту хлоридів, сульфатів, міді, марганцю, заліза, залишкового алюмінію, а також загальної жорсткості. Всі ці показники були значно нижчі за ГДК. За допомогою цеолітових фільтрів можна очищати воду від міді, марганцю, нікелю, з'єднань заліза в підвищених концентратах. Цеоліт, як іонообмінник катіонного типа, витягує з води важкі метали, в порівнянні з синтетичними смолами володіє підвищеною вибірковістю до іонів цезію і стронцію.     У технологічних процесах глибокого очищення природних вод від дрібнодисперсних зважених і колоїдних частинок, а також доочистки стічних вод важливе місце приділяється фільтрам із зернистим завантаженням. Геометрична структура і фізико-хімічні властивості вибраного фільтруючого завантаження визначають ефективність технологічного процесу кондиціонування води. Згідно сучасним теоретичним уявленням, найбільшою затримуючою здатністю володіє зернисте завантаження, з максимальною контактуючою з водою поверхнею частинок і найменшою гідродинамічною силою відриву, а також найбільшою міжзерновою і незамкнутою пористістю. З іншого боку, фільтруюче завантаження повинне володіти підвищеною стійкістю до механічного зносу в кислому, лужному і нейтральному водних середовищах. Цим вимогам повною мірою відповідає фільтруюче завантаження з природного цеоліту – кліноптилоліта. Цей цеоліт володіє необхідною механічною міцністю.    
Осад, що накопичився, в товщі завантаження періодично промивається. Час промивки змуленого завантаження 5-7 мин. У всьому діапазоні швидкостей фільтрування втрати натиску в шарі завантаження з кліноптилоліта в 1,8-2 рази менше, ніж в кварцевому піску, що дозволяє підвищити ефективність роботи водоочисної станції при менших енергетичних витратах.
Дешево, зручно і практично.    
Як би не була широка область застосування природних циолітів, в даний час зроблені лише перші кроки в освоєнні унікального матеріалу, дарованого людству природою, глибоке пізнання фізико-хімічних властивостей якого відкриває величезні можливості.

 << / раздел прайсы // раздел текущих акций/>>

{social}